home Font article Font sample Order font Contact us

การสั่งซื้อฟอนต์จากบริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด แยกตามประเภท ดังนี้

1. การขายสิทธิในการใช้ สำหรับผู้ประกอบการออกแบบสื่อ, ผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์

1.1 ผู้ประกอบการรายใหญ่ (บริษัทตัวแทนโฆษณา)

 • ราคาชุดใดๆ ในราคาชุดละ 53,500 บาท (รวม Vat7%)ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

 

1.2 ผู้ประกอบการรายย่อย (1 ชุด/5 เครื่อง เพื่อความเป็นธรรม ใช้จำนวนเครื่องสะท้อนขนาดองค์กร)

***สำหรับผู้นิตยสาร,วารสาร ราคาตามข้อ 2.1***

***สำหรับ webfont css@font-face ราคาฟอนต์ละ 5,350 บาท ต่อ 1 โดเมน (ยกเว้น DB Heavent จำหน่ายแยกกลุ่ม)***

เงื่อนไขส่วนลด (เฉพาะข้อ 1.2)

 • เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 5%
 • เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 10%
 • เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 20%

  ยอดสั่งซื้อรวมคำนวณจากราคาก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ฟอนต์ 1 ชุด สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง, ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการโดยคำนวณตามจำนวนเครื่องทั้งหมดขององค์กร
 • มีฟอนต์ให้ใช้งาน 2 ประเภท คือ Unicode fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe CS2-CS3 ที่รันบนเครื่อง MacOSX และ WinXP และ PostScript Fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe Illustrator9-10, PageMaker ที่รันบนเครื่อง Mac เท่านั้น (เฉพาะบางชุด)
 • สิทธิ์การใช้งานเฉพาะภายในบริษัทเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ต่อให้บุคคล / Agency / Supplier ภายนอกโดยเด็ดขาด
 • ใช้ได้กับทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายใน ( ยกเว้นการนำไปใช้จัดทำนิตยสาร, วารสารที่มีรอบการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นประจำต้องชำระค่าลิขสิทธิ์เพิ่มแยกตามหัวเล่ม (ตามข้อ 1 หรือ 2.1 แล้วแต่กรณี) หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ Identity กล่าวคือ ชื่อ , ตราสัญลักษณ์ ,โลโก ,คำขวัญ, ข้อความ , สโลแกนต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานสม่ำเสมอ ซึ่งรวมไปถึงการเจาะจงเลือกฟอนต์ DB รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ไปใช้เพื่อเป็นมาตรฐานสม่ำเสมอในหลายสื่อหลายโอกาส ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม ตามข้อ 2.2-2.3)
 • ไม่มีอายุการใช้งาน แต่สามารถอัพเดตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาในอนาคตได้
 • ไม่อนุญาตในการทำเว็บไซต์ที่ทำเป็น webfont (CSS@font-face)

ประเภทของฟอนต์

 • Unicode Fonts สำหรับ MacOSX และ WinXP รองรับการใช้งานกับโปรแกรม AdobeCS2-CS6 (IndesignCS, IllustratorCS, PhotoshopCS)

หมายเหตุ

 • หากต้องการใช้งาน Unicode Fonts ชุดที่ 1-6, ชุดพิเศษ DB Soda, DB Moment กับโปรแกรม AdobeCS4 กรุณาติดต่ออัพเกรดฟอนต์เวอร์ชั่นใหม่

 

2.การขายสิทธิในการเผยแพร่ (ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

2.1 ผู้ผลิตนิตยสาร, วารสาร

ราคาฟอนต์ละ 10,700 - 21,400 บาท ต่อนิตยสาร 1 หัวเล่ม (รวม VAT7% แล้ว) ต้องการใบเสนอราคา

 

2.2 หน่วยงาน/องค์กรใดๆ (ทั้งที่มีฝ่ายผลิตสื่อภายในองค์กรหรือไม่ก็ตาม) ที่ใช้ตัวพิมพ์เข้าข่ายดังนี้
ใช้แบบตัวพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของ Identity กล่าวคือ ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, โลโก้, คำขวัญ, ข้อความ, สโลแกนต่าง ๆ
เพื่อเป็นมาตรฐานสม่ำเสมอ ซึ่งรวมไปถึงการเจาะจงเลือกฟอนต์ DB รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
ไปใช้เพื่อเป็นมาตรฐานสม่ำเสมอในหลายสื่อหลายโอกาส เพื่อกลุ่มเป้าหมายจดจำง่าย
ราคาฟอนต์ละ 53,500 บาท ต่อ 1 Brand (รวม VAT7% แล้ว) (รวมทุกสไตล์ ทั้งหนา บาง เอน ถ้ามี) ต้องการใบเสนอราคา

***ยกเว้น DB Heavent, DB Airy, DB Futhaira, DB Merit และ DB Sumkan Square ราคาตามข้อ 2.3***

 

2.3 หน่วยงาน/องค์กรใดๆ ที่ต้องการใช้ฟอนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนตร์, DVD, CD, Internet ฯลฯ
ราคาชุดละ 107,000 บาท (รวม VAT7% แล้ว) ต้องการใบเสนอราคา

 

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการใช้งาน

 

***สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2551***

 

ชำระเงินโดย

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม

   บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด

 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี
  • เลขที่บัญชี 094-2-83326-3

หมายเหตุ :

1. กรณีสั่งซื้อในนามนิติบุคคล และมียอดรวมตั้งแต่ 1,000 บาท กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ) ก่อนชำระเงิน โดยออกหนังสือรับรองหักภาษี และส่งมาที่ บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด เลขที่ 521/238 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542077713

2. กรุณาส่งใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ dbfont@gmail.com FAX : 02 024 2745 ทางบริษัทจะจัดส่งฟอนต์ไฟล์ให้ทาง e-mail ที่ระบุมาในใบสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียด โทร. 02 024 2744, 087 662 0440 วันทำการจันทร์ - ศุกร์ 9.00 -18.00 น.
หรือ dbfont@gmail.com หรือ sale@dbfont.biz